H A N D L Ó W K A ”  im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze 58 – 500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 39/41 tel. (075) 64-23-900; fax. (075) 64-23-915
Rekrutacja
Strona główna
Oferta Szkoły
Patron
Dokumenty
Dziennik elektroniczny
Gastronomia
Biblioteka
Sport
Aktualności
Rekrutacja
Galeria
Handlówka
Kadra
Kontakt
Osiągnięcia
Egzamin
Facebook
Statut Szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Szkoła zapewnia profesjonalne kształcenie praktyczne dostosowane do potrzeb rynku pracy. Dysponuje znakomitą bazą dydaktyczną  (pracownie gastronomiczne, pracownie fryzjerską,  pracownie przedmiotowe, salę gimnastyczną),a także nowocześnie wyposażonymi pracowniami komputerowymi ze stały łączem internetowym, skomputeryzowaną biblioteką.

           Posiadamy kompetentne grono pedagogiczne i długoletnie doświadczenie.

          Uczniowie mają możliwość realizowania się w różnych formach zajęć pozalekcyjnych jak: Szkolny Klub Krajoznawczo –Turystyczny, olimpiady i konkursy przedmiotowe (olimpiada ożywieniu i żywności, szkolne konkursy barmanów).

                 Szkoła posiada stołówkę oraz możliwość zakwaterowania w Bursie w odległości 200m.


                                         Dogodne położenie – w pobliżu dworca PKS i PKP
     

        Dyrektor szkoły: mgr Danuta Pawłowicz
            Organ prowadzący: Miasto Jelenia Góra
            Szkoła: publiczna
            Języki obce nauczane w szkole: język angielski, język niemiecki


Progi punktowe przyjęcia do szkół ponadgimnazjalnych:

- Technikum – bez progu punktów   
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa – bez progu punktowego

 • Technikum Handlowe: język polski, język obcy, geografia, informatyka

 • Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: język polski, biologia, język obcy, plastyka

 • Technikum Technologii Żywności: język polski, biologia, język obcy, plastyka

 • Kelner : język polski, geografia, język obcy, plastyka

 • Technikum Usług Fryzjerskich: język polski, plastyka, język obcy, informatyka

 • Technikum Księgarstwa: język polski, język obcy, geografia, plastyka

Rekrutacja uczniów do klas zasadniczych szkół zawodowych odbywa się na podstawie liczby punktów uzyskanych na testach kompetencji i świadectwie.

 

TECHNIKA

4 LETNIE

 • technik żywienia i usług gastronomicznych.
 • technik handlowiec.
 • technik usług fryzjerskich.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

3 LETNIE

 • kucharz
 • sprzedawca
 • fryzjer

JODZ - Jeleniogórski Ośrodek Dokształcania Zawodowego

 • cukiernik
 • mechanik samochodowy
 • sprzedawca
 • fryzjer
 • kucharz

 

Daniel Pawłowicz. Copyright © 2008  Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 Wszelkie prawa zastrzeżone.