H A N D L Ó W K A ”  im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze 58 – 500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 39/41 tel. (075) 64-23-900; fax. (075) 64-23-915
Oferta Szkoły
Strona główna
Oferta Szkoły
Patron
Dokumenty
Dziennik elektroniczny
Gastronomia
Biblioteka
Sport
Aktualności
Rekrutacja
Galeria
Handlówka
Kadra
Kontakt
Osiągnięcia
Egzamin
Facebook
Statut Szkoły

 

 

 

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dają możliwość uzyskania zawodu
i zdobycia tytułu zawodowego na poziomie
Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Technikum
Naukę na Kwalifikacyjnych Kurasach Zawodowych może podjąć osoba po ukończeniu:

- Gimnazjum
- 8-klasowej Szkoły Podstawowej
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej
 
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym i stacjonarnym (w zależności od potrzeb słuchaczy)
KURSY SĄ BEZPŁATNE
Na kurs może zgłosić się każda osoba, która chce zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe.
KKZ to bezpłatne, nowe kształcenie zawodowe wprowadzone podstawą programową
z dnia 01.09.2012 r. umożliwiające osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplomu technika.
W poszczególnych zawodach wyodrębniono 1, 2 lub 3 kwalifikacje.
Dzięki takiemu podziałowi możliwe jest szybsze zdobycie nowych uprawnień zawodowych.
 
Absolwenci KKZ otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
 
Osoba, która ukończy KKZ i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
 
Uzyskanie kwalifikacji składających się na dany zawód i posiadanie odpowiedniego wykształcenia umożliwia zdobycie określonego tytułu zawodowego.
 
W KKZ mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wiek i posiadane wykształcenie.
 
KKZ umożliwiają pogodzenie nauki z pracą zawodową, nauką w innych szkołach czy też na studiach wyższych.
 
Oferujemy:
- bezpłatną naukę dla osoby dorosłej
-  wystawiamy legitymację szkolną
-  stwarzamy warunki do uzyskania kwalifikacji zawodowych
-  wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Dysponujemy :
-  przyjazną i doświadczoną kadrą pedagogiczną, nowoczesną bazą, wieloletnim doświadczeniem.

Lp.

Nazwa Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

Uzyskany tytuł zawodowy zgodny z klasyfikacją zawodów

1.

K1   T.6. Sporządzanie potraw i napojów

Kucharz

2.

K2    T. 15. Organizacja żywienia i usług  gastronomicznych    

Po ukończeniu K1 oraz K2 - Technik żywienia i usług gastronomicznych

3.

K1    A. 18. Prowadzenie sprzedaży

Sprzedawca

4.

K2    A. 22. Prowadzenie działalności  handlowej

Po ukończeniu K1 oraz K2 – Technik handlowiec

5.

K1    A. 19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Fryzjer

6.

K2    A .23. Wykonywanie projektów fryzur

Po ukończeniu K1 oraz K2 – Technik usług fryzjerskich

7.

K1    A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu  zasobów i informacji w procesach produkcji dystrybucji i magazynowania   

 

 

 Technik logistyk

8.

K 2   A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

9.

K 3   A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach   organizacyjnych

Zapraszamy na oficjalną stronie szkoły HANDLOWEJ

  

Daniel Pawłowicz. Copyright © 2008  Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 Wszelkie prawa zastrzeżone.