H A N D L Ó W K A ”  im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze 58 – 500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 39/41 tel. (075) 64-23-900; fax. (075) 64-23-915
Zespól Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w jeleniej Górze
Strona główna
Pobieralnia
Gastronomia
Aktualności
Rekrutacja
Dokumenty
Galeria
Handlówka
Biblioteka
Kadra
Kontakt
Osiągnięcia
Patron
Oferta Szkoły
Sport

 

 

 

 

 

Krótki rys historyczny naszej Szkoły

Początki Szkoły sięgają 1957 roku, w którym zapoczątkowane zostało kształcenie sprzedawców,  kucharzy i kelnerów w ówczesnym Technikum Ekonomicznym w Jeleniej Górze przy ul. Teatralnej 7. Tam istniał przez 5 lat wydział pod nazwą: Zasadnicza szkoła Handlowa i Gospodarcza, którą ukończyły trzy roczniki absolwentów.

Jednak dotkliwy brak pracowników handlu i gastronomii powodował, że te rozmiary kształcenia okazały się niewystarczające, a ich zwiększenie nie było możliwe ze względu na szczupłość bazy lokalowej tej szkoły. Zaszła zatem potrzeba powołania oddzielnej szkoły jako placówki oświatowej.

Kuratorium  Okręgu Szkolnego Wrocławskiego decyzją z dnia 5.06.1962 roku powołało w Jeleniej Górze Zasadniczą Szkołę Handlową jako jednostkę samodzielną, a pismem z dnia 13.06.1962 roku obowiązki organizatora i dyrektora powierzono Kazimierzowi Zdebowi a zastępcy dyrektora – Urszuli Leśkiewicz.

Szkoła została zlokalizowana w gmachu Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego, gdzie otrzymała do wyłącznej dyspozycji zaledwie dwie sale do nauki i dwa pomieszczenia administracyjne. Z pozostałych sal lekcyjnych mogła korzystać wyłącznie na II zmianie. Początki istnienia szkoły były niezwykle trudne. Z chwilą powołania, szkoła liczyła 430 uczniów w 14 klasach. Nie posiadała własnej bazy dydaktycznej i kadrowej. Ze szkoły macierzystej przyjęto jedynie 4 etatowych nauczycieli, wyposażenie jednej pracowni przedmiotowej i około 200 tomów pozycji bibliotecznych. Zaledwie dwumiesięczny okres, jaki upłynął od daty powołania szkoły do jej uruchomienia był okresem niezwykle gorączkowej pracy dla nowo powołanej dyrekcji szkoły.

W ciągu trzech pierwszych lat szkoła znacznie zwiększyła rozmiary kształcenia, skompletowała podstawowy trzon stałej kadry pedagogicznej, stworzyła zaczątki własnych zbiorów pomocy naukowych oraz rozpoczęła współpracę z przedsiębiorstwami handlowymi i gastronomicznymi. Jednak istniejące warunki lokalowe okazują się niewystarczające i ograniczają możliwości rozwoju szkoły. Konieczny był  własny budynek szkolny.

            Starania o pozyskanie własnego obiektu zakończyły się częściowo powodzeniem: Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jeleniej Górze uchwałą z dnia 23.06.1965 r. postanowiło przekazać  szkole  część gmachu przy ul. 1 Maja 39, który do dzisiaj jest siedzibą szkoły. Otrzymany obiekt to 3-kondygnacyjny zabytkowy budynek ( Rejestr zabytków nr 997, decyzja z dnia 10.10.1963 r.) wybudowany w latach 1709 – 1712 ( kamień węgielny pod budowę gimnazjum ewangelickiego położono 23.07.1709 r.) wg projektu słynnego śląskiego architekta Martina Frantz’a .

W budynku tym najpierw mieściła się ewangelicka szkoła parafialna prowadząca  różne formy kształcenia zawodowego a  później - gimnazjum ewangelickie o kierunku humanistycznym. Po II wojnie światowej obiekt ten często zmieniał swoje przeznaczenie  i funkcje. Mieściły się w nim biura różnych instytucji, część budynku zajmowała szkoła podstawowa, a w jednym skrzydle znajdowały się mieszkania lokatorskie. Poszczególni użytkownicy eksploatowali posiadane pomieszczenia bez troski i starań o utrzymanie jego stanu technicznego. Doprowadziło to niemal do całkowitej dewastacji obiektu , którego w końcu nikt nie chciał . Władze miasta nie bardzo wiedziały co z tym zrobić i skwapliwie przekazały go szkole.

I znowu , podobnie jak w roku 1962, dyrekcja szkoły dysponowała zaledwie 2 miesiącami na przygotowanie budynku, przeprowadzkę i rozpoczęcie zajęć w nowej siedzibie z dniem 1.09.1965 r. czytaj więcej

 

Zaprasza na oficjalną stronie szkoły HANDLOWEJ

Daniel Pawłowicz. Copyright © 2008  Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 Wszelkie prawa zastrzeżone.