H A N D L Ó W K A ”  im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze 58 – 500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 39/41 tel. (075) 64-23-900; fax. (075) 64-23-915
Krótki rys historyczny naszej Szkoły
Strona główna
Oferta Szkoły
Patron
Dokumenty
Dziennik elektroniczny
Gastronomia
Biblioteka
Sport
Aktualności
Rekrutacja
Galeria
Handlówka
Kadra
Kontakt
Osiągnięcia
Egzamin
Facebook
Statut Szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krótki rys historyczny naszej Szkoły

Początki Szkoły sięgają 1957 roku, w którym zapoczątkowane zostało kształcenie sprzedawców,  kucharzy i kelnerów w ówczesnym Technikum Ekonomicznym w Jeleniej Górze przy ul. Teatralnej 7. Tam istniał przez 5 lat wydział pod nazwą: Zasadnicza szkoła Handlowa i Gospodarcza, którą ukończyły trzy roczniki absolwentów.

Jednak dotkliwy brak pracowników handlu i gastronomii powodował, że te rozmiary kształcenia okazały się niewystarczające, a ich zwiększenie nie było możliwe ze względu na szczupłość bazy lokalowej tej szkoły. Zaszła zatem potrzeba powołania oddzielnej szkoły jako placówki oświatowej.

Kuratorium  Okręgu Szkolnego Wrocławskiego decyzją z dnia 5.06.1962 roku powołało w Jeleniej Górze Zasadniczą Szkołę Handlową jako jednostkę samodzielną, a pismem z dnia 13.06.1962 roku obowiązki organizatora i dyrektora powierzono Kazimierzowi Zdebowi a zastępcy dyrektora – Urszuli Leśkiewicz.

Szkoła została zlokalizowana w gmachu Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego, gdzie otrzymała do wyłącznej dyspozycji zaledwie dwie sale do nauki i dwa pomieszczenia administracyjne. Z pozostałych sal lekcyjnych mogła korzystać wyłącznie na II zmianie. Początki istnienia szkoły były niezwykle trudne. Z chwilą powołania, szkoła liczyła 430 uczniów w 14 klasach. Nie posiadała własnej bazy dydaktycznej i kadrowej. Ze szkoły macierzystej przyjęto jedynie 4 etatowych nauczycieli, wyposażenie jednej pracowni przedmiotowej i około 200 tomów pozycji bibliotecznych. Zaledwie dwumiesięczny okres, jaki upłynął od daty powołania szkoły do jej uruchomienia był okresem niezwykle gorączkowej pracy dla nowo powołanej dyrekcji szkoły.

W ciągu trzech pierwszych lat szkoła znacznie zwiększyła rozmiary kształcenia, skompletowała podstawowy trzon stałej kadry pedagogicznej, stworzyła zaczątki własnych zbiorów pomocy naukowych oraz rozpoczęła współpracę z przedsiębiorstwami handlowymi i gastronomicznymi. Jednak istniejące warunki lokalowe okazują się niewystarczające i ograniczają możliwości rozwoju szkoły. Konieczny był  własny budynek szkolny.

            Starania o pozyskanie własnego obiektu zakończyły się częściowo powodzeniem: Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jeleniej Górze uchwałą z dnia 23.06.1965 r. postanowiło przekazać  szkole  część gmachu przy ul. 1 Maja 39, który do dzisiaj jest siedzibą szkoły. Otrzymany obiekt to 3-kondygnacyjny zabytkowy budynek ( Rejestr zabytków nr 997, decyzja z dnia 10.10.1963 r.) wybudowany w latach 1709 – 1712 ( kamień węgielny pod budowę gimnazjum ewangelickiego położono 23.07.1709 r.) wg projektu słynnego śląskiego architekta Martina Frantz’a .

W budynku tym najpierw mieściła się ewangelicka szkoła parafialna prowadząca  różne formy kształcenia zawodowego a  później - gimnazjum ewangelickie o kierunku humanistycznym. Po II wojnie światowej obiekt ten często zmieniał swoje przeznaczenie  i funkcje. Mieściły się w nim biura różnych instytucji, część budynku zajmowała szkoła podstawowa, a w jednym skrzydle znajdowały się mieszkania lokatorskie. Poszczególni użytkownicy eksploatowali posiadane pomieszczenia bez troski i starań o utrzymanie jego stanu technicznego. Doprowadziło to niemal do całkowitej dewastacji obiektu , którego w końcu nikt nie chciał . Władze miasta nie bardzo wiedziały co z tym zrobić i skwapliwie przekazały go szkole.

I znowu , podobnie jak w roku 1962, dyrekcja szkoły dysponowała zaledwie 2 miesiącami na przygotowanie budynku, przeprowadzkę i rozpoczęcie zajęć w nowej siedzibie z dniem 1.09.1965 r. czytaj więcej

 

Zaprasza na oficjalną stronie szkoły HANDLOWEJ

Daniel Pawłowicz. Copyright © 2008  Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 Wszelkie prawa zastrzeżone.